Довідки: (050) 305-47-25

МСФЗ і український бізнес


Дизайн без назви

Активно набирає обертів застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в українському бізнесі. В Україні багато компаній вже давно перейшлина бухгалтерський облік за міжнародними стандартами і досить непогано з цим впорались, а хтось тільки починає освоювати ці «незрозумілі» і досить об’ємні для сприйняття МСФЗ у своїх компаніях.

Хотілось би зазначити, що на відміну від Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С) БО), які дуже «вузькі» для прийняття управлінських рішень, Міжнародні стандарти фінансової звітності
націлені на відображення реальної та об’єктивної інформації про поточний фінансовий стан підприємства. Крім того, враховуючи бажання влади вносити постійні зміни у діючі П(С)БО з метою їх зближення з податковим обліком, МСФЗ залишаються недоторканими, а їхнє застосування стає більш вигідним для українських підприємств, перш за все, для підвищення інвестиційної привабливості.

Трансформація фінансової звітності – це процес складання звітності відповідно до МСФЗ, шляхом перегрупування облікової інформації та коригування статей звітності, підготовленої за правилами П(С)БО.

Для трансформації звітності згідно МСФЗ застосовують вже готову звітність за П(С)БО та аналітичні розшифровки до неї за статтями балансу та звіту про прибутки і збитки. Вона проводиться шляхом внесення відповідних коригувань і додаткових проводок з метою доведення активів, зобов’язань і капіталу до величини,за якою вони повинні відображатися згідно МСФЗ.

Аудиторська фірма “Січень-Аудит ” пропонує послуги з трансормації фінансової звітності за МСФЗ.